PERSONLIG VEILEDNING

Noen ganger i livet kan det "butte" for oss alle, og da kan det være nyttig med en nøytral person som en kan teste ut sine tanker og sparre med.

Som veileder vil jeg løse problemene MED deg, men ikke FOR deg. Jeg vil finne veien SAMMEN med deg, men ikke FOR deg. Mitt arbeid består i å hjelpe deg å finne fram til dine iboende ressurser og se et potensial som du kanskje ikke ser selv.

Jeg jobber med friske mennekser, dvs mennesker som ikke har noen diagnose, men som kanskje opplever at hverdagsproblemene har blitt litt for store.


Når du tar kontakt for individuell terapi, avtaler vi en time til et intervju. Dersom vi etter den timen er enige om å fortsette, avtaler vi i første omgang 5 nye timer. I den siste av disse timene foretar vi i fellesskap en evaluering og avgjør om vi skal fortsette. Deretter avtaler vi nye 6 timer av gangen.

I arbeidet bruker jeg samtale, avspenning, visualisering, fri tegning og andre teknikker som kan hjelpe prosessen på best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Timene betales kontant med kr 500,- pr. klokketime. Ønsker du halvannen time, koster det kroner 750,-. Du kan, etter avtale, betale pr. giro, for en eller flere timer av gangen.

OBS! Timer som ikke er avbestilt senest 24 timer i forveien, må betales i sin helhet.