Lederutvikling, coaching og teamutvikling

Noen ledere er bedre enn andre. Hva gjør de annerledes?

 • De har selvinnsikt og ydmykhet, forstår seg selv og er bevisst egne styrker og svakheter.
 • De er bevisst sine verdier, står på et ærlig etisk grunnlag og har høy integritet
 • De inspirerer sine medarbeidere og får dem til å yte sitt beste – med glede
 • De informerer og involverer før de tar avgjørelser
 • De kommuniserer klart, og er tydelige.
 • Medarbeiderne vet hvor de har dem, og stoler på dem.
 • De tar hele mennesket og situasjonen med i sin problemløsning.
 • De er ikke redde for å vise følelser, og lar medarbeidere gjøre det samme
 • De har antenner for det som foregår rundt dem

 

Kjernen i deres kompetanse er bevissthet:

 • om egne verdier
 • om hva som er viktig for å fremme god etisk bedriftskultur der medarbeidere trives
 • om hvordan de kan fortsette å utvikle seg
 • om effekten av de tiltakene de setter i gang og hvilket resultat det skal gi bedriften

En god leder er i en kontinuerlig læreprosess. Du inviteres til å sette din egen prosess i et mer bevisst spor, og sette klare og realistiske målsettinger for endring.

I samarbeid med b:leading tilbyr jeg lederutviklingsprogrammet Lederskapets Dimensjoner. Dette er et treningsbasert, individuelt utviklingsprogram med fokus på å komme fra nåtid til ønsket framtid. Programmet går over 8-12 måneder med månedlig individuell veiledning kombinert med eget målrettet arbeid i mellomperiodene. For mer informasjon, se www.b-leading.no.

Jeg tilbyr også Enneagrammet,  et konkret, enkelt verktøy til å forstå ditt automatiske atferdsmønster og gjenkjenne i hvilke situasjoner det er uhensiktsmessig for deg. Det kan også bidra til å bekrefte sterke sider du har, som du kanskje ikke har vært så bevisst eller helt våget å stole på.

Coaching
Atferdsendring tar tid og da kan det være nyttig med en uhildet sparringspartner i prosessen. Du velger selv hvilke mål du vil nå, og jeg hjelper deg å komme fram til hva dugjøre for å komme dit.

 

Teamutvikling

En leder som tør å utvikle seg sammen med sin ledergruppe vil få større uttelling, både i form av bedre effekt for seg selv og sine ledere samt større resultatoppnåelse for bedriften. Vi tilbyr også enkle og gode verktøy for teamutvikling.

 

 Referanser oppgis etter avtale