Enneagrammet

enneagrammet

Enneagrammet er et psykologisk system for dypere personlig forståelse. Med røtter i Midt-Østen har det en ca. 4.500 års historie og ble opprinnelig brukt som verktøy for personlig veiledning og vekst i forskjellige religiøse miljøer, bl.a. klostrene. Systemet utviklet seg fra generasjon til generasjon som muntlig tradisjon helt fram til vår tid. Det kom til Europa i begynnelsen av 1920-tallet med armenieren George J. Gurdieff, som først og fremst har bidratt til å gjøre det kjent for allmennheten.

 

Enneagram betyr 9 punkt og framstår som en sirkel med 9 punkter og linjer mellom disse. Linjene er plassert etter et spesielt system som har betydning for forståelsen av enneagrammet.

 

Det er et pedagogisk verktøy som forteller om de forskjellige typenes tendenser når det gjelder behov og frykt, og egner seg godt til refleksjon og gjensidig utveksling. Ved hjelp av Enneagrammet kan vi identifisere, gjenkjenne og gjøre noe med forskjellige personlighetstrekk og handlingsmønstre som ikke lenger er hensiktsmessige.

 

Du får ikke lettvinte svar, men Enneagrammet kan bidra til en dypere innsikt og forståelse om både sterke og svake sider.

 

Enneagrammet beskriver en mestrings- og forsvarsstrategi som vi som barn valgte for å klare oss i verden.  Felles for oss alle er at vi ut fra vår erfaringsverden og forståelse, velger den mest hensiktsmessige måten å forholde oss til verden på. Men det som var det mest hensiktsmessige for oss en gang, er ikke nødvendigvis det etter at vi er blitt voksne og kan vurdere situasjonen bedre. Illusjonen er at vi bare er elskverdige og akseptable når vi gir etter for vårt grunnleggende tvangsmønster. De kalles tvangsmønstre fordi de viser oss at måten vi forholder oss til de fleste situasjoner på, er ufrie, ubevisste og uhensiktsmessige.

 

I Enneagrammet vises modnings- og fluktveier. Typene har forskjellige ting å lære av noen typer for å modnes, mens de ved å helle til andre typer, vil stagnere.

 

Enneagrammet kan brukes:

 

  •  I næringsliv og privatliv

  •  Som redskap for selvinnsikt og grunnlag for egenutvikling.

  •  Som hjelpemiddel til å være i en lærende prosess over tid – mellommenneskelig
  • Som redskap for teamforståelse og teamtrening.

  • Som redskap til å kartlegge evner og trene til bedre problemløsning og videreutvikling på individ og gruppenivå.
  • Til å få fram felles språkforståelse og kommunikasjonstrening for ledere på alle nivåer, servicepersonale og selgere.
  •  Til å bryte opp tilstivnet og stagnert oppfatning av seg selv og andre. Verktøy for å skape toleranse. Utvikle seg selv mot en modnere tilværelse og ikke lenger være bremsekloss for kolleger og omverdenen.
  • Som hjelpemiddel til å bedre relasjoner – både privat og profesjonelt

 

Vil du vite mer om Enneagrammet, les her.