Personal Touch

Personal Touch har som formål å hjelpe mennesker å komme fra nåtid til ønsket framtid.

Med basis i Lederskapets Dimensjoner og Enneagrammet tilbyr jeg individuell - og gruppeveiledning (coaching) til ledere og nøkkelpersoner i næringslivet og personlig veiledning til private. I større oppdrag samarbeider jeg med en eller flere gode samarbeidspartnere.

Hvem er jeg?

Mitt navn er Sølvi May Lie. Jeg har lang og variert undervisnings-, veilednings- og livserfaring. Jeg har også variert erfaring fra mange bransjer, både i privat og offentlig sektor.

 

Mine verdier:

Tilstedeværelse, respekt, tillit, åpenhet - og glede!

 

Min bakgrunn:

 • Lærerutdanning, 10 år i skolen,

 • Personaladm. og personal- og organisasjonsutvikling ved BI

 • Mange års variert næringslivserfaring innen administrasjon, personal og organisasjon

 • Kontorleder og kursleder i selvhjelpssenter for kreftsyke og deres pårørende

 • Kursutvikler og –leder av motivasjonskurs for arbeidsledige voksne og ungdom i Oslo, Tønsberg og Skien samt kurs for kvinnelige næringsdrivende.

 • Konsulent innen området kommunikasjon, motivasjon og service, coaching og implementering av strategiplaner i bedrifter.

 • Mer enn 10 års erfaring som veileder i Enneagrammet

 • Registrert psykosynteseterapeut, 10 års praksis, inkl. undervisning av studenter og arbeid som gruppeterapeut.

 • Medlem (og tidligere styremedlem) i Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter,

 • Medlem i Follo Næringsråd

 • Leder i Follonettverk, nettverk for næringsdrivende kvinner i Follo.

 • Flyktningeguide og varamedlem til styret i Ski Røde Kors